Giò Gân Thêm

Giò Gân Thêm

SKU: BB-052
35,000₫

Mô tả

 Giò Gân Thêm