Đậu Xào Mắm Ruốc

Đậu Xào Mắm Ruốc

SKU: VT-030
45,000₫

Mô tả

 Đậu Xào Mắm Ruốc