Cơm Trắng

Cơm Trắng

SKU: VT-047
12,000₫

Mô tả

 Cơm Trắng