Cơm Tấm Sườn

Cơm Tấm Sườn

SKU: PK-007
59,000₫

Mô tả

 Cơm Tấm Sườn