Cơm Sabo Gà Mắm Thái

Cơm Sabo Gà Mắm Thái

SKU: VT-020
65,000₫

Mô tả

 Cơm Sabo Gà Mắm Thái