Cơm Chiên Dương Châu Trứng

Cơm Chiên Dương Châu Trứng

SKU: VT-016
75,000₫

Mô tả

 Cơm Chiên Dương Châu Trứng