Canh Cải Thảo Thịt Bằm

Canh Cải Thảo Thịt Bằm

SKU: VT-029
35,000₫

Mô tả

 Canh Cải Thảo Thịt Bằm