Bò Lúc Lắc Cơm Chiên

Bò Lúc Lắc Cơm Chiên

SKU: VT-018
78,000₫

Mô tả

 Bò Lúc Lắc Cơm Chiên