Bò - Chả

Bò - Chả

SKU: BB-010
60,000₫

Mô tả

 Bò - Chả