Bít Tết Cơm Chiên

Bít Tết Cơm Chiên

SKU: SB-046
145,000₫

Mô tả

 Bít Tết Cơm Chiên