Bắp Bò Chấm Ruốt Huế

Bắp Bò Chấm Ruốt Huế

SKU: BB-023
75,000₫

Mô tả

 Bắp Bò Chấm Ruốt Huế